Zmenšiť textZväčšiť text

Informácia o schválení dokumentácie ochrany prírody "Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Poltár" a jej dostupnosti