Zmenšiť textZväčšiť text

Kontakty

Toto webové sídlo www.rovnany.sk spravuje Obec Rovňany je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Rovňany 

Adresa:
Obecný úrad Rovňany 
Rovňany 98
985 24 Rovňany 

IČO: 00648612

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Poltár
Región: Novohrad
Počet obyvateľov: 256
Rozloha: 961 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1264

Všeobecné informácie: info@rovnany.sk
Podateľňa: podatelna@rovnany.sk
Starosta: Jana Cabanová, e-mail: starosta@rovnany.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@rovnany.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 47 422 34 59, 0908911031

E-mail: sekretariat@rovnany.sk

Kompetencie:
Obec Rovňany je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Rovňany je zriadený na Mestskom úrade v: Poltári

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

​info@webex.sk