rsshttps://www.rovnany.sk/Sat, 08 Aug 2020 02:12:45 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácie BBSK]]>https://www.rovnany.sk//--23-94-plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-a-kanalizacie-bbskMon, 03 Aug 2020 12:25:00 +0200https://www.rovnany.sk//--23-94-plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-a-kanalizacie-bbsk<![CDATA[Verejná vyhláška - Elektrická prípojka NN k čističke odpadových vôd v obci Rovňany – územné konanie]]>https://www.rovnany.sk//--23-93-verejna-vyhlaska----elektricka-pripojka-nn-k-cisticke-odpadovych-vod-v-obci-rovnany--uzemne-konanieMon, 03 Aug 2020 08:01:00 +0200https://www.rovnany.sk//--23-93-verejna-vyhlaska----elektricka-pripojka-nn-k-cisticke-odpadovych-vod-v-obci-rovnany--uzemne-konanie<![CDATA[Obecné zastupiteľstvo 05.08.2020]]>https://www.rovnany.sk//--23-92-obecne-zastupitelstvo-05082020Wed, 29 Jul 2020 07:45:00 +0200https://www.rovnany.sk//--23-92-obecne-zastupitelstvo-05082020<![CDATA[Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí konania o umiestnení líniovej stavby – Transportná optická sieť MA-NET_PT-MAL-HR.]]>https://www.rovnany.sk//--23-91-verejna-vyhlaska--oznamenie-o-zacati--konania-o-umiestneni-liniovej-stavby--transportna-opticka-siet-ma-netpt-mal-hrMon, 27 Jul 2020 08:33:00 +0200https://www.rovnany.sk//--23-91-verejna-vyhlaska--oznamenie-o-zacati--konania-o-umiestneni-liniovej-stavby--transportna-opticka-siet-ma-netpt-mal-hr<![CDATA[Obchodná verejná súťaž – príves nákladný za traktor]]>https://www.rovnany.sk//--23-90-obchodna-verejna-sutaz--prives-nakladny-za-traktorTue, 30 Jun 2020 15:52:00 +0200https://www.rovnany.sk//--23-90-obchodna-verejna-sutaz--prives-nakladny-za-traktor<![CDATA[Komunitná záhrada obec Rovňany]]>https://www.rovnany.sk//--23-87-komunitna-zahrada-obec-rovnanyFri, 22 May 2020 10:27:00 +0200https://www.rovnany.sk//--23-87-komunitna-zahrada-obec-rovnany<![CDATA[Zaburinenie pozemkov - upozornenie]]>https://www.rovnany.sk//--23-86-zaburinenie-pozemkov---upozornenieWed, 20 May 2020 10:04:00 +0200https://www.rovnany.sk//--23-86-zaburinenie-pozemkov---upozornenie<![CDATA[Uplatňovanie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu]]>https://www.rovnany.sk//--23-77-uplatnovanie-preventivnych-opatreni-na-zamedzenie-sirenia-noveho-koronavirusuMon, 09 Mar 2020 09:58:00 +0100https://www.rovnany.sk//--23-77-uplatnovanie-preventivnych-opatreni-na-zamedzenie-sirenia-noveho-koronavirusu<![CDATA[Informácia o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu v obci Rovňany za rok 2019]]>https://www.rovnany.sk//--23-73-informacia-o-urovni-vytriedenia-komunalneho-odpadu-v-obci-rovnany-za-rok-2019Fri, 14 Feb 2020 10:25:00 +0100https://www.rovnany.sk//--23-73-informacia-o-urovni-vytriedenia-komunalneho-odpadu-v-obci-rovnany-za-rok-2019<![CDATA[Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020]]>https://www.rovnany.sk//--23-70-volby-do-narodnej-rady-slovenskej-republiky-v-roku-2020Tue, 05 Nov 2019 15:27:00 +0100https://www.rovnany.sk//--23-70-volby-do-narodnej-rady-slovenskej-republiky-v-roku-2020<![CDATA[Pošta Uhorské – otváracie hodiny]]>https://www.rovnany.sk//--23-69-posta-uhorske--otvaracie-hodinyWed, 23 Oct 2019 12:35:00 +0200https://www.rovnany.sk//--23-69-posta-uhorske--otvaracie-hodiny<![CDATA[Zaburinenie pozemkov - upozornenie]]>https://www.rovnany.sk//--23-54-zaburinenie-pozemkov---upozornenieTue, 21 May 2019 08:20:00 +0200https://www.rovnany.sk//--23-54-zaburinenie-pozemkov---upozornenie<![CDATA[Informácia o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu v obci Rovňany]]>https://www.rovnany.sk//--23-47-informacia-o-urovni-vytriedenia-komunalneho-odpadu-v-obci-rovnanyWed, 27 Feb 2019 11:04:00 +0100https://www.rovnany.sk//--23-47-informacia-o-urovni-vytriedenia-komunalneho-odpadu-v-obci-rovnany<![CDATA[Oznam RVPS určený všetkým chovateľom ošípaných v okrese LC a PT]]>https://www.rovnany.sk//--23-38-oznam-rvps-urceny-vsetkym--chovatelom-osipanych-v-okrese-lc-a-ptFri, 23 Nov 2018 08:09:00 +0100https://www.rovnany.sk//--23-38-oznam-rvps-urceny-vsetkym--chovatelom-osipanych-v-okrese-lc-a-pt<![CDATA[Oznámenie o strategickom dokumente Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2.]]>https://www.rovnany.sk//--23-37-oznamenie-o-strategickom-dokumente-regionalna-integrovana--uzemna-strategia-bbk-verzia-12Tue, 20 Nov 2018 14:36:00 +0100https://www.rovnany.sk//--23-37-oznamenie-o-strategickom-dokumente-regionalna-integrovana--uzemna-strategia-bbk-verzia-12<![CDATA[Žiadosť o poskytnutie súčinnosti pri zabíjaní zvierat pre súkromnú domácu spotrebu]]>https://www.rovnany.sk//--23-36-ziadost-o-poskytnutie-sucinnosti-pri-zabijani-zvierat-pre-sukromnu-domacu-spotrebuTue, 20 Nov 2018 14:28:00 +0100https://www.rovnany.sk//--23-36-ziadost-o-poskytnutie-sucinnosti-pri-zabijani-zvierat-pre-sukromnu-domacu-spotrebu<![CDATA[STANOVISKO OBCE ROVŇANY k zámeru „Zariadenie na zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Poltár“]]>https://www.rovnany.sk//--23-29-stanovisko-obce-rovnany-k-zameru-zariadenie-na-zhodnotenie-komunalneho-odpadu-plazmovou-technologiou-v-lokalite-poltarThu, 06 Sep 2018 07:51:00 +0200https://www.rovnany.sk//--23-29-stanovisko-obce-rovnany-k-zameru-zariadenie-na-zhodnotenie-komunalneho-odpadu-plazmovou-technologiou-v-lokalite-poltar<![CDATA[Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec - OZNAM]]>https://www.rovnany.sk//--23-17-regionalna-veterinarna-a-potravinova-sprava-lucenec---oznamWed, 23 May 2018 14:20:00 +0200https://www.rovnany.sk//--23-17-regionalna-veterinarna-a-potravinova-sprava-lucenec---oznam