Úvod

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  25. JÚL 2024
 • Plasty
  01. AUG 2024
 • Papier
  09. AUG 2024
 • Sklo
  19. JÚL 2024 dnes
ROVŇANY Počasie

OBEC Rovňany

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1264, ale obec bola založená oveľa skôr. V roku 1341 sú v listinách zaznamenané pod názvom Rouna, Nagh Rouna. Neskoršie názvy 1430 Ronya, 1773 Rownany, maďarsky Rónya, Ipolyróna. Vychádzajúc z týchto údajov ide o starobylú obec z 12. storočia. Dôkazom sú aj pápežské desiatkové súpisy Mon. Vat. z rokov 1332 – 1337 v ktorých sa Rovňany spomínajú už ako sídlištná jednotka s katolíckou farou. V Rovňanoch žilo pôvodne slovanské obyvateľstvo, ale v druhej polovici 15. storočia sa tu usadli aj niektorí českí bratíci, ktorí neskôr splynuli s domácim obyvateľstvom.