•  
 •  
 •  

Aktuality

Dotazníkový prieskum stratégie prevencie kriminality.

 29.11.2018

Vážení občania,

Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov v Poltári sa na Vás obracia v rámci prípravy Stratégie prevencie kriminality pre okres Poltár s prosbou o spoluprácu. Vyplnením dotazníka máte možnosť zapojiť sa do procesu prípravy strategického dokumentu. Dotazník je anonymný. Údaje z vyplnených dotazníkov budú použité výlučne pre potreby spracovania Stratégie prevencie kriminality okresu Poltár. Dotazník Vás prosíme vyplniť najneskôr do 30.11.2018. Link na dotazník:

https://docs.google.com/forms/d/1gmDL3C0nT171a6uE3nz9D1vFNlONDKl_aJp8Uv20osc/edit

Ďakujeme za Váš čas strávený vyplnením dotazníka a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.


  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

  ELEKTRONICKÉ SLUŽBY OBCE

  Fotogaléria

  Kalendár