•  
 •  
 •  

Aktuality

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

 20.07.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil

voľby do orgánov samosprávy obcí
a určil deň ich konania

na sobotu 10. novembra 2018

Vyhlásenie volieb 2018

Základné dokumenty a informácie

Informácia pre voliča

Oznámenie o počte volebných obvodov a počte poslancov 

Oznámenie o určení rozsahu výkonu starostu obce

Menovanie zapisovateľa

Podmienky práva voliť a byť volení

Zverejnenie počtu obyvateľov

Elektronická adresa

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu     

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva 

1

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

  ELEKTRONICKÉ SLUŽBY OBCE

  Fotogaléria

  Kalendár